Твоят час

По проект Твоят час в училището се сформираха следните групи:

1. Аз мога повече – Обучителни затруднения

2. Дигитални изкуства – Занимание по интереси

3. Математиката – лесна и приятна – Обучителни затруднения

4. Математиката – трудна, но интересна – Обучителни затруднения

5. Математиката не е страшна – Обучителни затруднения

6. Преодоляване на обучителните затруднения в начален етап по български език и литература – Обучителни затруднения

7. Преодоляване на обучителните затруднения в прогимназиален етап по български език и литература -Обучителни затруднения

8. Фолклорна формация – Занимание по интереси

9. Фолклорни танци – Занимание по интереси

10. Работилница “Сръчни ръчички”