Дигитални изкуства

В клуб “Дигитални изкуства” към проект Твоят час участниците ще разглеждат различни теми от областта на гражданското образование, като ще използват компютърните технологии, за да създадат краен продукт в разглежданите области. 

На 17 октомври, извън графика на занятията по проекта, участниците в клуба взеха участие в среща с областния управител на Търговище. Мелиса и Гамзе представиха презентация по повод 10 години от присъединяването на България към Европейския съюз. Допълнителна информация за събитието.

Основна тема за учебната година е християнски и мюсюлмански празници и традиции – общото и различното между тях. По този повод участниците в клуба гостуваха на членовете на пенсионерския клуб в с. Светлен на празника, посветен на християнското семейство. С интерес изслушаха разказите на възрастните хора за традициите и ценностите на християнското семейство.