Нашето уютно училище

В ОУ "Антон Страшимиров" всяко дете учи и расте щастливо, уверено в себе си, знанията и уменията си..

Проекти

Работим по следните проекти:.

Занимания по интереси

Занимания по интереси

По този проект работим в четири направления.

Финансиране от ПУДООС

Финансиране от ПУДООС

Национална кампания за чиста околна среда 2019