Ученически съвет

Състав на Ученическия парламент при

Основно училище “Антон Страшимиров” – с. Светлен

 1. Румен Салиев – председател
 2. Гюлчин Ахмедова – заместник-председател
 3. Александра Шедева – секретар
 4. Алекс Атанасов
 5. Тени Никифорова
 6. Галя Илиева
 7. Бурчин Османова
 8. Шефика Ахмедова
 9. Шенай Парлар
 10. Златко Йорданов
 11. Пепа Евгениева
 12. Димана Ангелова
 13. Елихан Хасанов
 14. Стефани Михайлова

На 22.11.2023 г. на редовно заседание на Ученическия парламент бяха приети:

Правилник                                     План                     

Реализирани дейности:

Магазин “За без пари”