Ученически съвет

Състав на Ученическия парламент при

Основно училище “Антон Страшимиров” – с. Светлен

 1. Рафаил Рафиев – председател
 2. Айтен Шабанова – заместник-председател
 3. Юри Антонов – секретар
 4. Несрин Танева
 5. Асмин Бекирова
 6. Гюлчин Ахмедова
 7. Сафет Пантова
 8. Елиф Ашимова
 9. Станка Илиева
 10. Моника Стоянова
 11. Мергюл Османова
 12. Джансу Вейселова
 13. Симона Атанасова
 14. Райме Бейсимова

На 22.11.2019 г. на редовно заседание на Ученическия парламент бяха приети:

Правилник                                     План                     

Реализирани дейности:

Магазин “За без пари”