ПУДООС

Училището се включи в Национална кампания “За чиста околна среда” в конкурса “Обичам природата – и аз участвам”, кампания 2019.

Със средствата на Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) ще бъде изградена класна стая на открито в двора на училището.