Занимания по интереси

При създаване на групите бяхме ръководени от интересите на учениците, показани при работата по проекти през изминалите учебни години. Решихме да продължим и разширим наученото тогава. През учебната 2022/2023 година в училището са организирани следните групи:

  • Креативната математика с ръководител Радалия Касърова;
  • Театрална група “Училищно звънче” с ръководител Ивалина Василева;
  • Арт – школа по изкуства с ръководител Невена Димитрова;
  • Отбор по футбол по НП “Заедно в изкуствата и спорта”с ръководител Харун Якубов;
  • Отбор по волейбол по НП “Заедно в изкуствата и спорта” с ръководител Харун Якубов;
  • Танцов състав по НП “Заедно в изкуствата и спорта” с ръководител Силвия Трифонова – Маринова;
  • Вокална група по НП “Заедно в изкуствата и спорта” с ръководител Камен Кулев.