Занимания по интереси

При създаване на групите бяхме ръководени от интересите на учениците, показани при работата по проекти през изминалите учебни години. Решихме да продължим и разширим наученото тогава. Организирахме и две нови групи. През учебната 2019/2020 година в училището са организирани следните групи:

  • Креативната математика с ръководител Радалия Касърова
  • Театрална работилница с ръководител Ивалина Василева
  • Бъдеще без агресия с ръководител Ангел Шарабов
  • „Здравей, утре!“ с ръководител Емилияна Хюсменова