Занимания по интереси

При създаване на групите бяхме ръководени от интересите на учениците, показани при участието им в Проект „Твоя час“. Решихме да продължим и разширим наученото тогава. Организирахме и една нова група с идеята да предоставим възможност на учениците да развият и покажат своя артистичен талант. През учебната 2018/2019 година в училището са организирани следните групи:

  • Фантазии от природата с ръководител Димитричка Христова
  • Театрална работилница с ръководител Румянка Колева
  • Фолклорни танци с ръководител Пламена Ангелова
  • Дигитални изкуства с ръководител Радалия Касърова