Квалификационна дейност

ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ:

1. Тема: Запознаване с НЕИСПУО и ИСОСУДУ. Проблеми при работата с електронен дневник
Място на провеждане: ОУ “Антон Страшимиров” с. Светлен
Период на провеждане: 13.09.2022 г.
Начален и краен час: 09:30 – 12:00 ч.
Наименование на обучителната организация: ОУ “Антон Страшимиров”
Брой участвали педагогически специалисти: 14

2. Тема: Проектно базирано обучение по природни науки

Място на провеждане: ПТГ “Цар Симеон Велики” гр. Търговище
Период на провеждане: 1.10.2022 г.
Начален и краен час: присъствено 9:00 – 15:00 ч. и 8 часа в дистанционна форма
Наименование на обучителната организация: организирано от РУО Търговище
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 1

3. Тема: Създаване и използване на дигитални учебни ресурси в обучението в начален етап

Място на провеждане: Трето ОУ “П. Р. Славейков” гр. Търговище
Период на провеждане: 8.10.2022 г.
Начален и краен час: присъствено 9:00 – 15:00 ч. и 8 часа в дистанционна форма
Наименование на обучителната организация: организирано от РУО Търговище
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 1

4. Тема: Проектно базирано обучение по математика

Място на провеждане: след допълнително уточнение
Период на провеждане: 22.10.2022 г.
Начален и краен час: предстои уточнение
Наименование на обучителната организация: организирано от РУО Търговище
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 1

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ:

Вътрешноинституционална квалификация
Период:  начало 6.12.2022 г. – 9.12.2022 г.
Място: Компютърен кабинет
Тема: „Усъвършенстване на уменията на педагогическите специалисти за преподаване в онлайн среда и за разработка и използване на дигитално учебно съдържание“
Провеждащ квалификацията: Радалия Касърова – преподавател по информационни технологии в прогимназиален етап.
Час на провеждане: от 13:30 ч.