Априлово

Посещение в с. Априлово – запознаване с местни занаяти и занаятчии. Сладкодумните баба Янка, баба Набие и 90 годишния дядо Реджеб с радост показаха какво умеят да творят . Децата с ококорени очички гледаха, питаха и накрая сами запретнаха ръкави и опитаха да плетат основа за рогозка, плетене на дамаджана и плетене на терлици.