Утвърден бюджет за 2022 г.

Бюджет за 2022 година

Отчет и информация за изразходване на бюджета за първото тримесечие на 2022 г.

Отчет и информация за изразходване на бюджета за второто тримесечие на 2022 г.

Отчет и информация за изразходване на бюджета за третото тримесечие на 2022 г.

Отчет и информация за изразходване на бюджета за четвъртото тримесечие на 2022 г.