Ден на народните будители

На 1 ноември честваме Денят на Народните будители. Той е посветен на делото на всички знайни и незнайни книжовници, просветители и борци за национално освобождение и обединение. Тези, които са съхранили духовните ценности на българската нация през вековете.
И днес България има нужда от своите нови будители. Ще ги срещнете сред творците, учените, учителите, библиотечните работници, обществените деятели. Открийте ги, за да се уверите, че всяко време ражда своите будители. И днес има хора, които са осъзнали предназначението на своя избор да са полезни на другите, вдъхновявайки ги с пример, ценности и послания. А дълг на всеки съвременник е да се образова, предявявайки изключителна любознателност и творчески способности. Защото образованието и знанието определят съдържанието на целия ни смислен живот.
Днес ученици и учители от Основно училище “Антон Страшимиров” отбелязаха светлия празник. По инициатива и активното участие на учениците от четвърти клас и техния класен ръководител – госпожа Димитрова, денят бе отбелязан чрез интересни игри, в които всеки клас показа знания и бързина. Ръководството на училището награди учениците с портрети на будители от нашата история.

Вашият коментар

Име *
Имейл *
Интернет страница