Глобален урок по математика

На 10 октомври 2023 г. участвахме в Глобален урок по математика и природни науки – урокът е един и същ за всички деца по света, който се провежда точно днес, на 10 октомври. От нашето училище се включиха учениците от четвърти, пети и шести клас и учителите им – Невена Димитрова , Пламен Даскалов и аз – Радалия Касърова . Начертахме и измерихме страните на квадрат, пресметнахме обиколката. После увеличихме с 1 м дължината на въжето, с което бяхме обиколили квадрата и образувахме нов квадрат. Понеже работихме в три отбора с различни страни на квадратите, установихме една математическа закономерност: винаги разстоянието между страните на старите и новите квадрати е една и съща – 12, 5 см. Това, разбира се, е доказуемо математически. Настроението се вижда от снимките

😃

#gmw2023 and #explodingdots

Вашият коментар

Име *
Имейл *
Интернет страница