НП “Заедно за всяко дете” – родителска среща в 1. клас

На 27.10.2022г. се проведе родителска среща с родители на ученици от първи клас, на тема: “Родителството – радост и отговорност”.Проведохме беседа за това, колко е важно да сме отговорни родители. Какъв пример даваме на децата си и какво можем да променим.

Вашият коментар

Име *
Имейл *
Интернет страница