НП “Заедно за всяко дете” – родителска среща в 5. клас

На 20.10.2022г. се проведе родителска среща с родители на ученици от 5.клас на тема: “МЕЧТИ И РЕАЛНОСТ “. Срещата е предвидена по НП “Заедно за всяко дете” Модул “Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот “. Една мечта се сбъдна – срещата и връзката “учител – ученик – родител”, да сработи в една посока и да постигнем триединство, взаимно разбиране и взаимопомощ.

Вашият коментар

Име *
Имейл *
Интернет страница