Родителски клуб

Днес, 5 октомври, се проведе първата среща на Родителския клуб, организирана от образователните медиатори Марияна Милушева и Есра Мустафова. Включиха се родители на ученици от различни класове. Поговорихме си за нуждата от образование и, че родители и учители имаме една цел – доброто възпитание и образование на нашите деца. Нещо повече – част от родителите пожелаха да продължат образованието си в самостоятелна форма. Родителите предложиха редица дейности, с които могат да се включат в училищния живот – коледен базар, обновяване на Магазина за без пари, създаване и поддържане на цветни градини в училищния двор, помощ при ремонти на помещения в училище и още много други. Следващата среща на Родителския клуб ще бъде на 7 ноември. Ще се радваме, ако още родители се включат в нашите срещи и разнообразим дейността на клуба и с други инициативи.

Вашият коментар

Име *
Имейл *
Интернет страница