НП “Заедно за всяко дете” – родителска среща в 3. клас

Срещата бе пълна с емоции. В класната стая на своите деца родителите си спомниха за техните ученически години. Разказаха какво са научили в училище и каква е причината да не продължат своето образование. По време на срещата дискутирахме върху ползите от образованието и ролята на родителя в образователния процес на детето. В края на срещата единодушно се съгласихме, че образованието е огромна ценност и ключ към множество врати, които отварят път за развитието на човека.

Вашият коментар

Име *
Имейл *
Интернет страница