НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

Стартира Национална програма „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“. Тя е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).
През следващата учебна година 2022/2023 в ОУ “Антон Страшимиров” с. Светлен ще бъдат сформирани групи по модул 1 от програмата:
1. Вокална група за изпълнение на детски и естрадни песни;
2. Група за народни танци.
По модул 2 от програмата ще имаме отбори по:
1. Футбол;
2. Волейбол.

Във връзка с осъществяване на дейностите по двата модула, ОУ “Антон Страшимиров” търси да назначи треньори и ръководители на групи, които притежават съответните квалификации и лицензи.

Вашият коментар

Име *
Имейл *
Интернет страница