Съвместно с родители

От 25 до 26. 09.2021 година се проведе дейност 3 „Конференции, обучения, семинари, кръгли маси“ – Изнесено обучение на родители и учители на тема “Взаимодействие на училището и семейството за успешна образователна интеграция на учениците”  в град Свищов. Поради карантина на трима учители от училището, като болни и контактни лица, е намален броя на участващите учителите, но увеличихме броя на родителите участващи в дейността.

В предварителната подготовка на организираното изнесено обучение на родители и учители на тема “Взаимодействие на училището и семейството за успешна образователна интеграция на учениците” набелязахме важните послания, които искаме да отправим към родителите и начина за постигането им. Организирането на тази дейност беше най – лесна и беше естествено продължение на комуникацията с родителската общност. Изключително приятна изненадани бяхме от желанието към групата да се присъединят и татковци на нашите ученици.  Засиленият интерес се дължеше на невероятните добри спомени и разкази на родителите, които участваха в морското ни приключение. При отпадането на учители в последния момент много бързо намерихме желаещи родители да се присъединят към нас. Дейностите в обучението бяха структурирани в модули, като за начало използвахме интерактивна игра за запознаване и представяне, като беше важно да се самоопределят със своите силни страни и отбележат какво искат да развият в себе си. Разделени по групи родителите и учителите трябваше да решават казуси свързани с нежеланието на учениците да ходят на училище, ранни бракове, продължаване на образованието след придобиване на основна степен на образование. Под формата на игра им показахме как се променя информацията, която стига до тях при възникнал  конфликт  между децата, защото в нашата общност родителите са много импулсивни и без да имат друга гледна точка вземат решения, които не винаги са правилни. Чрез друга игра ги потопихме в преподаването, като всеки родител трябваше по зададени указания да изпълнява дейности и така се получиха много различни рисунки. С това им показахме, че при едни и същи указания децата по различен начин и с различно темпо усвояват знанията от учебния материал. С тава мотивирахме и участието на учениците в различни форми на допълнително обучение по отделните предмети. Имахме възможност да чуем тяхното виждане за нашата работа, като разработиха слот анализ и набелязаха силните и слабите страни, поговорихме за виждането им за отстранявате на проблемите и тяхната роля в постигане на желаните резултати. Изключително приятно бяхме изненадани от тяхното желание за активно включване в училищния живот и спонтанното им желание да се консолидират в Родителска асоциация за подпомагате на училището.

След приключване на първата част от обучението имахме възможност да ги разведем и запознаем с историята на гр. Свищов. Посетихме църквата с въртящите колони, като част от татковците, които работят като строители с нестихващ интерес слушаха отчето, който по завладяващ начин разказа  историята за строежа на църквата от майстор Кольо Фичето.  Посетихме музея на Алеко Константинов и повечето родители си тръгнаха с книгата “Бай Ганьо”, което е уникално издание на музея. За повечето от тях това е първата книга която  купуват. Посетихме Стопанската академия, паметника на дарителите и много други културни и исторически забележителности. Изникнаха въпроси за това как се кандидатства във висшите учебни заведения и определено се замислиха за възможностите, които се предоставят на децата им.  През втората обучителна сесия минахме през предизвикателствата на обучението от разстояние в електронна среда – проблеми и възможности за решения. Извеждане на отговорностите и очакванията от страна на родители и учители. Проведеното обучение го определяме като изключително полезно за всички участници. Постигнахме осмисляне на  проблемите, обединение в общата кауза за обучението и възпитанието на децата и създаване на доверени връзки. Спомогнахме за разчупване на стереотипа, че образованието е само за българските деца, а техните трябва да посещават училище само за да не им спрат детските помощи. Осмислиха, че развитието и интегрирането на децата им до голяма степен зависи от тях и тяхното отношение към училищната институция.

През месец септември се проведе и последното мероприятие по Дейност 5 „Подай ръка“ – бе организиран Ден на спорта на тема – “Спортуваме заедно”. Чрез различни състезателни игри всеки един от участниците показа своите физически качества и технически умения, които е научил в часовете по физическо възпитание и спорт. Този ден донесе много радост, предизвика емоции, усмивки и приповдигнато настроение.

Вашият коментар

Име *
Имейл *
Интернет страница