Да се запознаем

През месец октомври 2021 г. се проведе последната дейност по проект „Стъпка напред“, финансиран от ЦОИДУЕМ – дейност 6 „Да се запознаем“. Поради влошената епидемиологична обстановка и наложените ограничения, срещата с ученици от училището в гр. Варна се проведе онлайн. Ученици от нашето училище представиха подготвената предварително презентация за техния живот на село. Тя бе илюстрирана със снимки, които те направиха през изминалата година и които илюстрират моменти от техния живот. Децата от града разказаха какво е да живееш в голям град – какви предизвикателства срещат в ежедневието си, пред какви трудности се изправят и какви удоволствия са достъпни за тях. Тъй-като преобладаваха участници от прогимназиален етап и от двете училища, неусетно разговорът премина към предстоящото завършване на основното образование и бъдещите планове за обучение и развитие. Участниците се обединиха около идеята, че в града има по-голям избор, но на село е по-спокойно и е по-лесно да изпъкнеш сред съседите си, ако си достатъчно мотивиран, упорит и амбициозен. Настояха пред учителите, че ще им организираме „истинска“ среща, когато условията позволят. Размениха си интернет координати и обещаха да продължат да си пишат и разказват за проблемите си и споделят радостите си. Всички участници стигнаха до извода, че човек живее по-лесно, ако се съобразява с правилата на обществото, че животът е по-хубав, когато човек е амбициозен и трябва да положат много труд, за да може в бъдеще да имат избор.

Вашият коментар

Име *
Имейл *
Интернет страница