Ние и Европа

По дейност „Подай ръка“ по проект на ЦОИДУЕМ “Стъпка напред” през месец януари се проведе Ден, посветен на Европа. Поради въведените ограничения, се наложи учениците, подготвили презентацията да я представят онлайн, а в последвалата познавателна игра участваха ученици само от начален етап. Учениците се надпреварваха да разказват своите преживявания, когато са гостували на родителите си в европейските страни. Установиха, че някои от тях са били по едно и също време в един и същ европейски град, без да се срещнат. Въпреки положителните впечатления от европейските страни, децата изразиха желание да останат в България. Стигнаха до извода, че за да живеят щастливо в родината, трябва да учат много и да имат хубави професии.

Вашият коментар

Име *
Имейл *
Интернет страница