Избори за председател на Ученическия парламент

По традиция кандидатите за длъжността представиха своите програми. Поради изискванията за спазване на мерките за дистанция, те създадоха свои клипове, които публикуваха във фейсбук групата на училището.
Изборите се проведоха с таен вот, който беше упражнен в тъмна стаичка. Бюлетините се пускаха в избирателна урна и избирателите се подписваха в избирателни списъци. Също като при изборите на възрастните, избирателната комисия преброи бюлетините и написа протокол.
С голямо мнозинство за председател на Ученическия парламент бе избрана шестокласничката Мергюл Бехчетова.

Вашият коментар

Име *
Имейл *
Интернет страница