Ученето може да е и забавно

По дейност „Подай ръка“ по проект “Стъпка напред”, финансиран от ЦОИДУЕМ през месец октомври бе проведена съвместна учебна дейност между учениците от училището и учениците-наставници под ръководството на г-жа Салиева. Занятието обхвана знания по различни учебни предмети, учениците трябваше да търсят и намират информация, да я обобщят и представят пред останалите участници. Под ръководството на наставниците, те успяха не само да получат нови знания, но придобиха увереност и комуникативни умения.

Вашият коментар

Име *
Имейл *
Интернет страница