Подготовка за началото на учебната година

Директорът г-жа Биляна Милева и група учители посетиха селата Глогинка, Звезда, Светлен и Априлово, за да направят родителски срещи, като по този начин се избегна струпването на много родители в сградата на учителите. На срещите директорът обясни особеностите на предстоящата учебна година във връзка с Covid-19, запозна родителите със специално създадения за тях инструктаж.

Вашият коментар

Име *
Имейл *
Интернет страница