Приключват заниманията по проект „Образование за утрешния ден“

Приключват заниманията на клуб „Дигиталното ми бъдеще“ по проект Образование за утрешния ден. Дейностите на клуба не прекъснаха и по време на извънредното положение. Участниците в клуба лесно се адаптираха към онлайн обучението и помагаха на своите съученици. С голям интерес разучиха непознати за тях интернет-приложения и създадоха няколко обучаващи игри, свързани с предметите, които изучават:
– по български език и литература – https://learningapps.org/display?v=p9pkh6d7j20

През последните дни трябваше да разрешат екологичен проблем. Разсъждавайки как да подходят към темата, разделиха я на три части – опазване на почвата, въздуха и водата. Децата търсиха и анализираха информация от интернет, подбраха информация за основните замърсители, предложиха варианти за опазването на природата на ниво какво зависи от всеки от нас и какво зависи от обществото като цяло. Намериха клипове как може да създадем предмети, които да използваме, от непотребните ни вече вещи – пластмасови шишета, пластмасови лъжички , дори и от стари дрехи.
Всичко това събрахме в интерактивната книжка: https://www.flipsnack.com/svetlenoud/-.html

Книжката се вижда най-добре, ако я гледате на компютър.

Вашият коментар

Име *
Имейл *
Интернет страница