Доставка на дизелово гориво

Доставка на дизелово гориво за отопление и зареждане на училищни автобуси:

Документация

Договор

Публична покана АОП

Публична покана

Публична покана – версия за печат

Съобщение медии

Образци

Приложения

Протокол

Договор доставка гориво за автобуси

Договор доставка гориво за отопление