Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки (за период)

Период 15.09.2015 – 30.09.2015 г.

Период 01.10.2015 – 31.10.2015 г.

Период 01.11.2015 – 30.11.2015 г.

Период 01.12.2015 – 31.12.2015 г.

Период 01.01.2016 – 31.01.2016 г.

Период 01.02.2016 – 31.03.2016 г.