Свободни места по класове

 

Клас

Свободни места

I клас

II клас

9

III клас

 11

IV клас

 11

V клас

13

VI клас

10

VII клас

6

   

Последна актуализация: 5.01.2020 г.

Процедура за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г. 

Заповед за прием

Становище на Обществения съвет относно приема за учебната 2019/2020 г.