Самостоятелна форма на обучение

Основно училище “Антон Страшимиров” – с. Светлен организира самостоятелна форма на обучение в I – VII клас за граждани, навършили 16 годишна възраст. 

Организация на самостоятелна форма на обучение.

Списък на учениците, приети в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018 година.