Самостоятелна форма на обучение

Основно училище “Антон Страшимиров” – с. Светлен организира самостоятелна форма на обучение в I – VII клас за граждани, навършили 16 годишна възраст. 

Организация на самостоятелна форма на обучение.

 

График за провеждане на изпитите от редовна сесия за самостоятелна форма на обучение през учебната 2022/2023 г.