Подкрепа за успех

През учебната 2019/2020 г. в ОУ “Антон Страшимиров” са сформирани следните групи по проекта:

  1. Чудният свят на буквите с ръководител Наталия Пенчева – I клас, БЕЛ
  2. Ще успеем заедно с ръководител Йовелина Георгиева – II клас, БЕЛ
  3. Българският език – извор на знания с ръководител Димитричка Христова – III клас, БЕЛ
  4. Математическо пътешествие с ръководител Димка Венкова – IV клас, математика
  5. Ще се справя по математика с ръководител Радалия Касърова – V клас, математика
  6. Знам и мога повече с ръководител Ивалина Василева – VII клас, БЕЛ