Образование за утрешния ден

През учебната 2023/2024 година отново имаме сформирана група по проекта.

Наближава третото десетилетие на века, а все още уменията на 21 век се споменават предимно в бъдещ контекст – като нещо, което днешните деца ще трябва да могат, когато пораснат. Реалността обаче е, че вече няма нито едно дете, което да е живяло в друг век, освен в този, и което да няма потребност от тези умения в ежедневието си. Критичното мислене, творческият подход, конструктивното взаимодействие с околните и разрешаването на проблеми са умения, необходими за успешното и здравословно детско развитие. Децата на 21 век са деца на дигиталната епоха, която предлага възможности без прецедент в миналото, но и крие опасности, с които нито едно предишно поколение не се е сблъсквало. Данните от редица изследвания показват, че сред най-честите рискове са контакт с неподходящи хора, риск от онлайн тормоз, излагане на неподходящо съдържание, фалшиви профили, споделяне на твърде лична информация, накърнена онлайн репутация, зловредни приложения и измами, „потъване“ във виртуалния свят за сметка на реалния.На тези проблеми беше посветено поредното занимание на училищния клуб по проект “Образование за утрешния ден”. Участниците бяха разделени на екипи, към които се присъединиха образователните ни медиатори и други ученици. Всеки екип получи лист с казус, взет от реалния живот и свързан с някоя от опасностите, които могат да ги дебнат във виртуалното пространство. Екипите трябваше да се запознаят с конкретния проблем, да обмислят защо се стигнало до него и да се обединят около решение, което да ги предпази в случай на нужда. В края на заниманието екипите се събраха. Говорител от всеки от тях, разказа казуса и всички заедно обсъдихме причините, които са породили неприятното преживяване и как можем да се справим, ако се случи на нас или наш приятел.

За втора поредна учебна година Основно училище “Антон Страшимиров” работи по проект “Образование за утрешния ден”

След проучване на желанията и уменията на учениците в областта на дигиталните науки, беше сформирана група с дванадесет участници от 5. до 7. клас.

Клуб “Знам и мога” започна своите занимания в по време на обучение в електронна среда и изработи своя първи продукт – правила за безопасно поведение в интернет.