Обществен съвет

Състав на Обществения съвет към Основно училище “Антон Страшимиров” – с. Светлен

  1. Найлян Ангелова – председател
  2. Кремена Савова – секретар
  3. Анастасия Ангелова
  4. Семра Еюбова
  5. Пенка Божилова – представител от общината

РЕЗЕРВИ:

  • Албена Ангелова
  • Снежа Михайлова

На 5 октомври 2016 г. се проведе заседание на Обществения съвет. Протокол и присъствен списък.

На 6 октомври 2016 г. се проведе заседание на Обществения съвет. Протокол и присъствен списък.

На 17 януари 2017 г. се проведе заседание на Обществения съвет. Протокол и присъствен списък.

Становище на Обществения съвет относно приема за учебната 2017/2018 година

Отчет на Обществения съвет на Обществения съвет за 2016/2017 г.

Отчет на Обществения съвет за учебната 2017/2018 година

На 10 септември се проведе заседание на Обществения съвет.

На 26 септември се проведе заседание на Обществения съвет.

На 15 октомври 2018 г. се проведе заседание на Обществения съвет.