За нас

Ние, учителите в ОУ “Антон Страшимиров”, се обединяваме около идеята, че от всичко най-важно е нашите ученици и техните родители да ни имат доверие. Веднъж спечелили тяхното доверие, ще ни бъде много по-лесно да ги поведем по пътеката на знанията и уменията. Основната ни цел в работата е да запазим и развием детския порив така, че всяко дете да живее пълноценно и придобива с радост знания и умения, да формираме самостоятелно-мислещи и социално отговорни личности, които се отнасят към живота с ведрина и ентусиазъм и проявяват значителен обществен ангажимент.

Директор Биляна Милева

I клас – Моника Маринова
II клас – Димитричка Христова
III клас – Мустафа Хюсменов
IV клас – Наталия Пенчева

Учители в целодневна организация на учебния ден в начален етап:
Джемиле Салиева, заместване от Мая Масълска
Йовелина Георгиева

Български език и литература и музика, класен ръководител на 7. клас – Станислава Стойкова
Английски език и технологии и предприемачество, класен ръководител на 6. клас – Красимира Желева
Математика и компютърно моделиране и информационни технологии – Радалия Касърова
История и цивилизация,  музика и физическо възпитание и спорт – Станимир Михайлов
Природни науки,  география и икономика и музика, класен ръководител на 5. клас – Тодорка Тодорова, замествана от Петя Добрева
Изобразително изкуство – Невена Димитрова

Учители в целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап:

Валентина Дичкова

Харун Якубов

Ресурсен учител – Ивалина Василева

Образователни медиатори:
– Емилияна Аспарухова, замествана от Есра Мустафова;
– Марияна Милушева.