За нас

Ние, учителите в ОУ „Антон Страшимиров“, се обединяваме около идеята, че от всичко най-важно е нашите ученици да ни имат доверие. Веднъж спечелили тяхното доверие, ще ни бъде много по-лесно да ги поведем по пътеката на знанията и уменията. Основната ни цел в работата е да запазим и развием детския порив така, че всяко дете да живее пълноценно и придобива с радост знания и умения, да формираме самостоятелно-мислещи и социално отговорни личности, които се отнасят към живота с ведрина и ентусиазъм и проявяват значителен обществен ангажимент.

Директор Биляна Милева

I клас -Наталия Пенчева 
II клас – Йовелина Георгиева  
III клас – Димитричка Христова
IV клас – Димка Венкова

Учители в целодневна организация на учебния ден в начален етап:
Мустафа Хюсменов
Димитър Нацков (Джемиле Салиева)

Български език и литература и музика – Ивалина Василева
Английски език – Красимира Желева
Математика и ИТ – Радалия Касърова
Обществени науки и физическо възпитание и спорт- Станимир Михайлов
Природни науки, технологии и предприемачество и изобразително изкуство – Соня Томиславова

Учители в целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап:

Валентина Дичкова
Станислава Стойкова