За нас

Ние, учителите в ОУ „Антон Страшимиров“, се обединяваме около идеята, че от всичко най-важно е нашите ученици и техните родители да ни имат доверие. Веднъж спечелили тяхното доверие, ще ни бъде много по-лесно да ги поведем по пътеката на знанията и уменията. Основната ни цел в работата е да запазим и развием детския порив така, че всяко дете да живее пълноценно и придобива с радост знания и умения, да формираме самостоятелно-мислещи и социално отговорни личности, които се отнасят към живота с ведрина и ентусиазъм и проявяват значителен обществен ангажимент.

Директор Биляна Милева

I клас – Димитричка Христова 
II клас – Мустафа Хюсменов
III клас – Наталия Пенчева
IV клас – Джемиле Салиева

Учители в целодневна организация на учебния ден в начален етап:
Моника Маринова
Йовелина Георгиева

Български език и литература и музика – Ивалина Василева
Английски език – Красимира Желева
Математика и информационни технологии – Радалия Касърова
История и цивилизация,  технологии и предприемачество и физическо възпитание и спорт – Станимир Михайлов
Природни науки,  география и икономика и изобразително изкуство – Тодорка Тодорова

Учители в целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап:

Валентина Дичкова
Станислава Стойкова

Образователен медиатор – Емилияна Аспарухова