Утвърден бюджет за 2021 г.

Отчет за първото тримесечие на 2021 г.

Информация за първото тримесечие на 2021 г.

Отчет за второто тримесечие на 2021 г.

Информация за второто тримесечие на 2021 г.

Отчет за третото тримесечие на 2021 г.

Информация за третото тримесечие на 2021 г.

Отчет за четвъртото тримесечие

Информация за четвъртото тримесечие