Утвърден бюджет за 2019 г.

Първоначален бюджет за 2019 г.