Утвърден бюджет за 2017 г.

Утвърден бюджет за 2017 г.

Бюджет

Отчет 1.01.2017 – 31.03.2017 г.

Отчет и информация за изразходване на бюджета за периода – 1.04.2017 – 30.06.2017 г.

Отчет и информация за изразходване на бюджета за периода – 1.07.2017 – 30.09.2017 г.

Отчет и информация за изразходване на бюджета за периода – 1.102017 – 31.12.2017 г.