Бюджет за 2023 г.

Отчет и информация за изразходване на бюджета за първото тримесечие.

Отчет и информация за изразходване на бюджета за второто тримесечие.

Отчет и информация за изразходване на бюджета за третото тримесечие.

Отчет и информация за изразходване на бюджета за четвъртото тримесечие.